Ecklonia Cava

Ecklonia Cava is edible brown seaweed. It is mainly harvested in the deep oceans surrouding the islands of the Jeju Province, South Korea. This seaweed has a very high polyphenol content and is widely studied for health properties. Since the 11th century, there has been a belief in Korea and Japan that it is beneficial for the beauty and growth of the hair. 

DHT-inhibitor Ecklonia Cava

Hairs are produced form hair follicles embedded int he innermoest layer of the skin (dermis). Hair follicles consist of dermal papilla cells. Hair growth is closely related to the status of the dermal papilla cells. Ecklonia cava elicits several pathways involved in the multiplication of dermal papilla cells, ultimately resulting in hair growth. (Kim et al., 2013)

Working mechanisms of Ecklonia Cava on hair growth

Ecklonia Cava, more specifically the active component Dioxinodehydroeckol, improves hair shaft elongation, improved dermal papilla cell growth and the release of insulin-like growth factor 1 (IGF-1) (Bak et al,. 2013)

Ecklonia cava also decreases 5-alpha-reductase activity and therefore decreases the amount of DHT in the body. Dieckol is the most active component in Ecklonia cava for the reduction of 5-alpha-reductase. (Kang et al., 2012)

Ecklonia cava compared with known medicinal products

Ecklonia Cava has been studied against two known drugs for the treatment of hair loss. These products inhibit the activity of 5-alpha-reductase and promote the growth of dermal papilla cells. Studies have shown that Ecklonia cava performs both functions.

Compared to minoxidil, Ecklonia cava shows that after 37 days of treatment, the size, depth and length of the hair follicles increase. While the hair follicles of the control group were still in the telogen (resting) phase, those in the Ecklonia Cava and minoxidil treated groups were in the anagen (growing) phase. (Bak et al., 2013) In a comparison between hair follicle lengthening due to treatment with Minoxidil and Ecklonia cava,  1 µg / ml Ecklonia Cava had a mean increase of 12.4% in hair follicle length compared to the control group. This is more than the results with 1 µg / ml Minoxidil (+ 10.9%) (Kang et al., 2012).

Conclusion

The referenced studies show that Ecklonia Cava and its active components stimulate hair growth through the growth of dermal papilla cells, the inhibition of 5-alpha-reductase activity, hair shaft elongation and the release of IGF-1. These findings indicate that Ecklonia Cava Extract is a potential therapeutic compound for the treatment of hair loss and could be used in topical form as a natural alternative to hair growth stimulating drugs.

Hair Growth Stimulating Shampoo
Hair Growth Stimulating Shampoo
Man holding Neofollics hair growth stimulating shampoo
Applying Neofollics Hair Growth Supporting Tablets on hand
Hair Growth Stimulating Shampoo
Hair Growth Stimulating Shampoo
Hair Growth Stimulating Shampoo
Man holding Neofollics hair growth stimulating shampoo
Applying Neofollics Hair Growth Supporting Tablets on hand
Hair Growth Stimulating Shampoo

Hair Growth Stimulating Shampoo

De Neofollics Haargroei Stimulaterende Shampoo is de meest effectieve shampoo om de haargroei te bevorderen. Naast de 12 haargroeistimulerende ingrediënten is deze shampoo ook voedend. Het kalmeert de hoofdhuid, is effectief tegen roos en legt de basis voor een gezonde haargroei.

Hoe de Neofollics Haargroei Shampoo werkt

De Neofollics Shampoo wordt met de vingertoppen rechtstreeks op de hoofdhuid aangebracht. Hierbij wordt de shampoo zachtjes gemasseerd en verdeeld. De shampoo levert rijke voedingsstoffen aan de hoofdhuid die door de haarzakjes worden opgenomen.

De verzorgende ingrediënten in de shampoo verbeteren de algehele conditie van de hoofdhuid. Dit is de basis voor een gezonde haargroei en het remmen van haaruitval. Vanuit deze basis zijn het de vitaliserende ingrediënten in de shampoo die de haarzakjes voorzien van de voeding die ze nodig hebben om nieuw en sterker haar te produceren.

Uit de klinische test blijkt dat het gebruik van de shampoo leidt tot minder haaruitval, de haargroei bevordert en onmiddellijk meer volume aan het haar geeft. Kortom, de Neofollics shampoo is de meest krachtige shampoo om jouw haargroei te stimuleren.

Inhoud Neofollics Haargroei Shampoo

De Neofollics Shampoo bevat 250ml Haargroei Stimulerende Shampoo, voldoende voor 2 maanden gebruik afhankelijk van de dosering. Verder bevat The Neofollics Shampoo 12 bewezen actieve ingrediënten om haaruitval op meerdere manieren aan te pakken en de haargroei te stimuleren.

Voor wie is de Neofollics Shampoo geschikt?

De Neofollics Shampoo is geschikt voor iedere man en vrouw (18+) die de conditie van het haar effectief wil verbeteren en stimuleren. Daarnaast is de shampoo ook een geschikte oplossing om haaruitval tegen te gaan.

Geschikt product voor:
 • (Extreme) haaruitval
 • Dunner wordend haar
 • Een stijgende haarlijn
 • Inhamvorming
 • Alopecia Areata
 • Androgenetic Alopecia
 • Telogeen Effluvium
 • Haaruitval na zwangerschap
 • Haaruitval tijdens menopause

Kortom, de shampoo biedt een oplossing bij meerdere soorten haaruitval.

De ervaringen met de Neofollics Shampoo

Veel mensen ervaren positieve effecten na gebruik van de Neofollics shampoo. De meeste gebruikers zien verbeteringen in hun haarconditie na drie maanden gebruik. Wil je jouw ervaring delen? Ga dan naar de review sectie bovenaan de pagina.

Hair Growth Shampoo
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar
Behandeling voor Mooi en Gezond haar

Behandeling voor Mooi en Gezond haar

Description Neofollics treatment for beautiful and healthy hair

The Neofollics treatment for beautiful and healthy hair contains a powerful combination of the Neofollics Shampoo and the nourishing Neofollics Conditioner.

By using the Neofollics Shampoo and Conditioner together, gentle cleaning and extensive hair growth stimulating is combined with rich nourishment of the hair and scalp. The result is an improvment of the overall condition of the scalp and hair.

How the Neofollics treatment for beautiful and healthy hair works

The Neofollics Shampoo and Conditioner is applied directly to the scalp by the fingertips. Here the shampoo is gently massaged and distributed. The shampoo provides rich nutrients to the scalp that are absorbed by the hair follicles.

The caring ingredients in the shampoo improve the overall condition of the scalp. This is the basis for healthy hair growth and inhibiting hair loss. From this foundation, it is the energizing ingredients in the conditioner that provide the hair follicles with the nutrition they need to produce new and stronger hair.

The clinical test shows that the use of the shampoo in combination with the conditioner leads to a decrease in hair loss, promotes hair growth and immediately gives more volume to the hair.

Contents Neofollics treatment for beautiful and healthy hair

The Neofollics treatment for beautiful and healthy hair contains 2x 250 ml of the Hair Growth Stimulating Shampoo and the Hair Growth Stimulating Conditioner, sufficient for 2 months. This depends on the frequency of use and the length and thickness of the hair.

For who is the treatment for beautiful and healthy hair?

The Neofollics treatment for beautiful and healthy hair is suitable for every man and woman (18+) who want to effectively improve and stimulate the condition of the hair.

Suitable product with
 • (Extreme) hair loss
 • A troubled scalp
 • Wanting thicker hair
 • Wanting healthier hair
 • A rising hairline
 • Cove formation
 • Alopecia Areata
 • Androgenetic Alopecia
 • Telogen Effluvium
 • Hair loss after pregnancy
 • Hair loss during menopause
The experiences with the Neofollics treatment for beautiful and healthy hair

Many people experience positive effects after using the Neofollics treatment for beautiful and healthy hair.The hair feels thicker and has more volume immediately and the hair loss will become less after using the treatment for 3 months. Would you like to read or share your experience with the Neofollics treatment for beautiful and healthy hair? Then go to the review section at the top of the page. Have you not used the Neofollics Shampoo or Conditioner yet? Add this Neofollics treatment to the shopping cart and order it today.

Behandeling voor Mooi en Gezond haar

Frequently asked questions